PUBLICERAD: 21 maj 2015

1 ALLMÄNT

1.1 RZ Tailoring AB (“Bolaget”, “Tailored R”) är ett privat aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559010-6950. Bolaget har sitt säte på Odelbergs Väg 11, 134 40 Gustavsberg, Sverige. Bolaget marknadsför sig själva genom det varumärkesregistrerade namnetTailored R”.

1.2 RZ Tailoring AB är en online-butik som säljer högkvalitativa skräddarsydda skjortor.

1.3 Dessa villkor är en bindande överenskommelsen mellan dig och företaget när du beställer produkter eller använder webbplatsen www.tailoredr.com (“Webbplatsen”). Du måste läsa dessa villkor noga innan du registrerar dig o/e använder Webbplatsen, din användning av Webbplatsen strikt styrs av dess villkor.

1.4 Genom att använda webbplatsen godkänner du att från start vara bunden av, och strikt följa villkoren. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig från webbplatsen om vi har rimliga skäl att tro att du har brutit mot något av dessa villkor. Vi förbehåller oss även rätten att ändra dessa regler och villkor från tid till annan.

2 KONTRAKT

2.1 Ett juridiskt bindande avtal mellan dig och RZ Tailoring AB börjar från det att du beställer och har betalt för produkterna på webbplatsen. Det är ditt ansvar att säkerställa riktigheten av de uppgifter som lämnats av dig till bolaget innan beställningen skickas. När du har skickat ordern kommer RZ Tailoring AB skicka dig en e-postbekräftelse med information om din beställning och mottagandet av din betalning som görs vid tidpunkten för inlämnandet av din beställning. När produkten/erna har producerats och skickats, kommer RZ Tailoring skicka en bekräftelse på att vi har skickat iväg varorna tillsammans med spårningsinformation så att du kan följa din leverans. När produkten/erna har levererats till leveransadressen som du lämnar, anses avtalet mellan dig och RZ Tailoring avslutat.

3 BETALNING

3.1 RZ Tailoring AB använder sig utav två stycken tredje parts betalningslösningsleverantörer Klarna och Paypal.

4 ÅTERKÖP

4.1 I händelse utav återbetalning kommer beloppet att endast återbetalas till det kreditkort som användes för det ursprungliga köpet.

5 FRAKT

5.1 RZ Tailoring AB använder en tredjeparts logistikleverantör som heter Postnord AB. Postnord AB bildades 2009 genom sammanslagningen utav Post Danmark A/S och Posten AB. Moderbolaget Postnord AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Postnord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Under år 2014, levererade Postnord 5,3 miljarder brev och försändelser, varav 120 miljoner till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

5.2 RZ Tailoring kan leverera till vilket land i hela världen. Inom Europa är frakten gratis, medans utanför Europa tillkommer det en fraktavgift som debiteras vid tidpunkten för köpet.

5.3 RZ Tailoring garanterar en leveranstid inom 21 dagar efter det att beställningen har inkommit.

6 MATERIAL PÅ SITEN/ILLUSTRATIONER ETC.

6.1 Bildernasiten av exempelvis tyger och skjortor är bara illustrationer. Slutprodukten som levereras kan variera från det som du sett på webbplatsen. Detta beror på att färgerna kan variera beroende på belysning och skärmen som du visas bilderna på. Vi gör allt vi kan för att ge en rättvisande bild som möjligt, men det går tyvärr inte att återskapa den exakta visuella upplevelsen.

7 STÄNGA KONTOT

7.1 Du kan avsluta ditt konto när som helst.

7.2 RZ Tailoring AB förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto när som helst och utan att till dig behöva upplysa om detta samt är vi inte heller skyldiga att lämna en förklaring.

8 DINA SKYLDIGHETER

8.1 Du försäkrar och garanterar att följande:

(A) Du är över 18 år; och

(B) Du är ensam ägare av kreditkortet som du använder för inköp av produkter på webbplatsen; och

(C) Du får inte begå bedrägeri eller annan olaglig verksamhet i samband med din användning av webbplatsen.

9 UPPSÄGNING

9.1 RZ Tailoring AB förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du på något sätt upptäcks med att vara i strid med någon utav bestämmelserna i villkoren, eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att du har brutit mot, eller har för avsikt att bryta villkoren.

10 IMMATERIALRÄTT

10.1 De varumärken som används på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till “Tailored R” och “RZ Tailoring“) och alla andra varumärken eller varunamn som används av bolaget, antingen för egen räkning eller tillsammans med sina handelspartners (“varumärken”) är varumärken och/eller varunamn som RZ Tailoring AB eller någon av dess handelspartners. Dessa juridiska personer förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

10.2 RZ Tailoring AB och/eller dess handelspartners äger rättigheterna till allt annat innehåll på webbplatsen, inklusive men ej begränsat till programvara, bilder, grafik, fotografier, animationer, video, musik, ljud och text tillgänglig via Webbplatsen (“Webbplatsens innehåll”) och webbplatsens Innehåll skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Härmed bekräftar du att du inte får några rättigheter i varumärken eller webbplatsinnehåll.

11 ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Du använder webbplatsen på egen diskretion och risk. Webbplatsen och den tjänst som erbjuds via webbplatsen tillhandahålls utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda.

11.2 RZ Tailoring AB ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i kontrakt, kränkning, försumlighet eller på annat sätt, för förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med din eller någon tredje parts, användning av webbplatsen eller Bolagets tjänster, vare sig direkta eller indirekta, inklusive, utan begränsning, förlust av data, avbrott i verksamheten, skador för förlust av affärer eller förlust av affärsinformation, utebliven vinst (inklusive förlust av eller oförmåga att få vinster) eller någon annan följdskada.

11.3 RZ Tailoring AB kan inte hållas ansvarig i kontrakt, kränkning, försumlighet eller på annat sätt, för förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med din användning av någon länk som finns på webbplatserna. Företaget är inte ansvarigt för innehållet på någon webbplats länkad till från webbplatser eller via tjänsterna.

11.4 Ingenting i detta avtal utesluter ansvaret för RZ ​​Tailoring AB när det gäller bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av bolagets vårdslöshet.

12 RETURER

12.1 Se vår separata Returpolicy sida.

13 SEKRETESS

13.1 All information som du lämnar till Bolaget kommer att lagras, hanteras och användas i enlighet med gällande EU-lagstiftning om uppgiftsskydd.

13.2 Du bekräftar härmed att bolaget kan använda dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till och användning utav siten, erhålla extra samt supporttjänster till dig, utföra kontrollförfaranden, och ge dig marknadsföringsinformation om våra tjänster. Du samtycker till denna behandling av dina personuppgifter.

13.3 RZ Tailoring AB kan dela data med sina handelspartners (t.ex. tredjepartslogistik), som kommer att lagra din data i enlighet med EU: s dataskyddslagstiftning. För att ge dig en effektiv service kan företaget och/eller dess affärspartners överföra dina personuppgifter internationellt. Du samtycker härmed till sådana överföringar.

13.4 RZ Tailoring AB får använda kreditvärderingsinstitut, bedrägeribyråer, anti-penningtvätt byråer och andra liknande tredje parter för att kontrollera de uppgifter som lämnats. Du samtycker härmed till att bolaget kan bruka dina uppgifter för dessa ändamål.

13.5 RZ Tailoring AB använder cookies på webbplatsen. Cookies är en textfil som placeras på din dator av din webbläsare när du besöker webbplatsen. De identifierar datorn till våra webbservrar och tillåter oss att sammanställa information om hur webbplatsen används och för att ge en bättre service till dig. Cookies identifierar inte en enskild användare. Det kan inte sända ett virus eller skada ditt system och det kan inte läsa all data som finns på din dator. Om du vill kan du instruera din webbläsare att inte acceptera cookies, eller meddela dig innan de godkänns. Du kan ta reda på mer på www.allaboutcookies.org.

14 KLAGOMÅL

14.1 Samtlig korrespondens går via RZ Tailoring AB, Odelbergs Väg 11, 134 40 Gustavsberg, Sverige, eller via e-post till support@tailoredr.com.

15 AVSKILJBARHET

15.1 Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, skall det inte påverka eller försämra:

(A) lagligheten, giltigheten eller verkställighet gällande villkoren i stort utan endast berörd punkt;

eller

(B) lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten enligt lagstiftningen i någon annan jurisdiktion.

16 HELA AVTALET

16.1 I händelse av en konflikt mellan villkorens regler och eventuellt tidigare eller samtida dialog/ kommunikation (elektronisk, muntlig eller skriftlig) mellan dig och bolaget, ersätter villkoren all annan kommunikation och det är villkoren som strikt gäller och följs.

17 LAG OCH JURISDIKTION

17.1 Villkoren och ditt avtal med RZ Tailoring AB regleras av lagarna i Sverige med exklusiv behörighet för Sveriges Domstolar.